Εργασία
Σχεδίαση & Κατασκευή Ιστοσελίδας

Περιγραφή
Σχεδίαση & κατασκευή ιστοσελίδας για την εταιρία Electrosos με βασικό αντικείμενο τις ηλεκτρολογικές υπηρεσίες.

Συνεργασία με
Nuntiusweb

Χαρακτηριστικά
Responsive
Σελίδες παρουσίασης υπηρεσιών
Φόρμα επικοινωνίας
Χάρτης με οδηγίες διαδρομής

προβολη