Εργασία
Σχεδίαση & Κατασκευή Ιστοσελίδας

Περιγραφή
Σχεδίαση & κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας παρουσίασης προϊόντων και blog

Χαρακτηριστικά
Blog
Κατάλογος προϊόντων
Flipbook για κατάλογο προϊόντων και έντυπα

προβολη