Εργασία
Σχεδίαση & Κατασκευή Ιστοσελίδας

Περιγραφή
Σχεδίαση & κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας εταιρικής παρουσίασης.

Συνεργασία με
Nuntiusweb

Χαρακτηριστικά
Blog
Responsive
Χάρτης συνεργατών με πολλαπλά σημεία

προβολη