Εργασία
Σχεδίαση & Κατασκευή Ιστοσελίδας

Περιγραφή
Σχεδίαση & κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας παρουσίασης εταιρίας ανακύκλωσης λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού

Συνεργασία με
Nuntiusweb

Χαρακτηριστικά
Blog ανάρτησης εταιρικών νέων
Χάρτης πολλαπλών σημείων συλλογής
Πίνακες συνεργατών

προβολη