Εργασία
Σχεδίαση & Κατασκευή Ιστοσελίδας

Περιγραφή
Σχεδίαση & κατασκευή της ψηφιακής εφημερίδας ISKRA για τον κ.Παναγιώτη Λαφαζάνη

Συνεργασία με
Nuntiusweb

Χαρακτηριστικά
Blog
Responsive
Μονάδα μετάδοσης RSS
Youtube Video Gallery

προβολη