Εργασία
Σχεδίαση & Κατασκευή Ιστοσελίδας

Περιγραφή
Σχεδίαση & κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας με e-shop για την εταιρία παραγωγής στρωμάτων Pnoee

Συνεργασία με
Nuntiusweb

Χαρακτηριστικά
E-Shop
Blog
Responsive

προβολη