Τεχνική Υποστήριξη

Συντήρηση Desktop PC

Καθάρισμα και αλλαγή θερμοαγώγιμης σε Desktop PC

Συντήρηση Laptop

Καθάρισμα και αλλαγή θερμοαγώγιμης σε Laptop

Συντήρηση Εταιρικών Server

Καθάρισμα και συντήρηση κεντρικού Server Station & Rack